ติดต่อเรา


โรเรียนบ้านห้วยเหล็ก เลขที่ 131 หมู่ 6 ตำบลกกดู่ อำเภอมือง จังหวัดเลย 42000

 

โทร : 042-870294

 

e-mail : hueilek@loei1.go.th

 

ติดต่อเรา

 

 

Comments